050 593 9945

Insinööritoimisto R. Kettunen Consulting

               Consulting Engineers              

You Name It- We Make It

Consulting Engineers

ingenjörsbyrå r.kettunen consulting

 

 

Ingenjörsbyrå R.Kettunen Consulting är ett företag verksamt i Torneå som grundades 2003 av byggnadsingenjör PhD candidate Rainer Kettunen

 

Ingenjörsbyrå R.Kettunen Consulting utför följande tjänster: 

 • pål-och grundplanering
 • element-, struktur- ja byggnadsplanering
 • projektledning och övervakning
 • konditions-, fukt- och mögelgranskningar
 • kostnadskalkyler
 • våtrumsinstallationer och -övervakningar
 • asbestsanering och -övervakningar
 • termografi / värmefotografering för byggkonstruktioner
 • fuktmätningar
 • skadegranskningar för försäkringsbolag
 • expert utlåtande för konflikthändelser och försäkringsbolag 
 • luftvärmepump installationer och service
 • KA Certifierad kontrollansvarig

       

Tag kontakt och fråga mer!

 

Vi betjänar kunder i både Norra Finland och Norrbotten i finska, svenska och engelska.

Consulting Engineers