050 593 9945

Insinööritoimisto R. Kettunen Consulting

               Consulting Engineers              

You Name It- We Make It

Lämpökamerakuvaukset

 

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS ALKAEN 300 eur + alv

 

Lämpäkuvaus on ainetta rikkomaton rakennusten laadun- ja kunnonarviointimenetelmä. Lämpökuvausta voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä niin uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa kuin vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissakin.

Lämpökuvauksella tarkoitetaan pinnan lämpötilajakauman määrittämistä ja kuvaamista mittaamalla pinnan infrapunasäteily ja tulkitsemalla lämpökuva.

 

Mittauksen tarkoitus

 

Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen kunnon- tai laadunvalvonnassa ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyksen toimivuus ja rakenteellinen tiiviys (ilmanpitävyys). Lämpökameran avulla voidaan samalla selvittää muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen sekä olosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä, kuten ilman virtausreittejä, rakenteiden fysikaalista toimintaa, tietyin edellytyksin kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toimintaa.

 

Lämpökuvaus tehdään pääsääntöisesti rakennuksen sisäpuolelta. Lisäksi rakennus voidaan kuvata tarvittaessa ulkopuolelta sekä lämmöneristyskerroksen kylmältä puolelta niiltä osin kuin se on mahdollista, esim. ullakolta.

 

Lämpökuvausraportin laajuusvaihtoehdot sekä kuvaustavat

 

A) Mittausraportti

 

Mittausraportti on dokumentti tehdyistä mittauksista ja sen tuloksista sekä sisältää seuraavat tiedot:

  • tekijä ja yhteystiedot, kohde ja kohteen tiedot, kuvauspaikka ja -aika
  • lämpökuvat, valokuvat ja lämpötilamittaustiedot
  • käytetty mittauskalusto, tyyppi, malli, sarjanumero
  • kuvausasetukset: emissisyys, kuvausetäisyys, ilman lämpötila ja taustan lämpötila
  • lyhyt kirjallinen yhteenveto

 

B) Lämpökuvausraportti

 

Lämpökuvausraportti sisältää mittausraportin lisäksi tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta ja siinä esitetään korjausluokitus ja korjausehdotuksia sekä mahdollisia muita jatkotoimenpide-ehdotuksia.

 

C) Yksivaiheinen kuvaus

 

Yksivaiheinen kuvaus tehdään normaalissa käyttötilanteessa

 

D) Kaksivaiheinen kuvaus

 

Kaksivaiheinen kuvaus tehdään kahdessa eri painesuhteessa. Ensimmäinen kuvaus ns. nollatilanteessa (vaatii ilmanvaihtojärjestelmien sulkeminen useita tunteja ennen kuvauksen aloittamista). Toinen kuvauskierros tehdään siten, että tiloihin saadaan mahdollisimman suuri alipaine joko rakennuksen omalla postoilmanvaihtojärjestelmällä tai poistoilmapuhaltimilla.

 

E) Tulosteeton, vain kommentit paikanpäällä