050 593 9945

Insinööritoimisto R. Kettunen Consulting

               Consulting Engineers              

You Name It- We Make It

Consulting Engineers

ingenjörsbyrå r.kettunen consulting

 

 

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

 

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

 

Den kontrollansvarige ska medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 

Hitta certifierade personer - Boverket

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

 

Rainer Kettunen Certifierad KA, giltig till 2026-08-16, ort Torneå

 

 

 

 

Vi betjänar kunder i både Norra Finland och Norrbotten i finska, svenska och engelska.

Consulting Engineers

KA, Certifierad kontrollansvarig