050 593 9945

Insinööritoimisto R. Kettunen Consulting

               Consulting Engineers              

You Name It- We Make It

ASBESTI-, HOME- JA HAITTA-AINEPURKUTYÖT

Insinööritoimisto R.Kettunen Consulting tarjoaa ammattitaitoiset ja turvalliset asbesti-, home- ja muut haitta-ainepurkutyöt. Yrityksellämme on aluehallintoviraston myöntämä asbestipurkutyölupa. Lupaa koskevat tiedot on tallennettu asbestipurkutyöluparekisteriin rekisteröintinumerola ASBYRI-000912. Asbestipurkua tekevät työntekijät ovat saaneet asbestipurkutyö koulutuksen.

 

Asbestipurkutyöt aloitetaan tutustumalla huolellisesti asbestikartoitusraporttiin, joka yleensä on tehty meidän toimesta tai sitten vaihtoehtoisesti jonkun kolmannen osapuolen toimesta. Ennen purkutyön aloittamista tehdään tarvittavat ilmoitukset kuten esim. purkutyösuunitelmat aluehallintovirastolle. Purkukohteessa suojaamme ja alipaineistamme asbestipurkutilan asianmukaisesti ja purkutyö toteutetaan turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Purkujätteet toimitetaan asbestijätettä vastaanottaville laitoksille ja laitteet huolletaan ja puhdistetaan Torniossa sijaitsevassa nykyaikaisessa vuonna 2022 valmistuneessa asbestihuoltotilassa.

Samaa turvallisuutta noudatetaan myös kun puretaan  homevaurioituneita tai muita haitta-aineita sisältäviä rakenteita. Suojaukset ja tarvittavat alipaineistukset tehdään aina, jolla estämme purkutyössä syntyvän pölyn kulkeutumisen työalueen ulkopuolelle. 

 

Asbestilain mukaan asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistössä ennen purkutöihin ryhtymistä ja asbestipurku on aina luvanvaraista tytötä.

 

TARJOUSPYYNNÖT koskien asbestikartoitusta / asbestipurkua / home tai muita haitta-aineita mieluiten sähköpostitse: rainer.kettunen@kettunenconsulting.fi